GPS ติดตามรถ

ระบบ GPS ติดตามยานพาหนะ สั่งการผ่านมาตรฐาน PC มือถือ และ Smart Phone
สามารถตรวจเช็คหาพิกัดหรือติดตามตำแหน่งรถได้ตลอด24ชม.จากสัญญาณดาวเทียมทั่วโลก
สะดวกง่ายดายต่อการติดตาม