ร่วมกิจกรรมกับ TOYOTA summit

ร่วมกิจกรรม ซัมมิทสานฝัน ปันสุข เพื่อน้อง @ โรงเรียน บ้านขุนสมุทรจีน จ สมุทรปราการ