กล้องมองหลัง

#กล้องมองหลัง
-สุดยอดกล้องมองหลังคุณภาพดี
-ค่าพิกเซลมากถึง 380,000 พิกเซล
-มุมมองแนวราบ 129 องศา
-มุมมองแนวตั้ง 104 องศา
-แรงดันไฟเข้า 14.4V(9.0-16V) 60mA
-ขนาดตัวกล้อง WxHxD 23.4×23,4×23.9mm สุดยอดกล้องมองหลัง