สปอร์ตไลท์(ไฟตัดหมอก)

ช่วยให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นขณะที่มีฝนตก หมอกหนา ควันไฟ