ล็อคยางอะไหล่รถยนต์

ล็อคยางอะไหล่รถยนต์

ป้องกันการโจรกรรมล้อยางอะไหล่ จากนักโจรกรรมล้อยางอะไหล่รถยนต์ ที่มีความเชี่่ยวชาญของระบบกุญแจ หรือการทุบทำลายจากอุปกรณ์ภายนอกได้ทุกรูปแบบ

  • สามารถป้องกัน การตัดด้วยเลื่อย หรือเครื่องมือไฟฟ้าทุกชนิด
  • สามารถป้องกัน การไขชั้นกุญแจ หรือใช้กุญแจผีได้ทุกชนิด
  • สามารถป้องกัน การทำลายด้วยน้ำกรดชนิดเข้มข้น
  • สามารถป้องกัน การใช้แม่แรงดัน หรือกระชากจากสายสลิงทุกชนิด
  • สามารถป้องกัน การตัดด้วยเครื่องมือตัดเหล็ก แบบหนีบ หรือตัดถ่างทุกชนิด
  • สามารถป้องกัน การทุบทำลาย จากวัตถุแข็งจากภายนอก ทุกประเภท