ผ้าคลุมรถ

เป็นผ้าเนื้อดีมีทั้งแบบกันน้ำและไม่กันน้ำ ออกแบบมาตามรุ่นรถ
ใช้คลุมรถเพื่อป้องกันฝุ่นละออง
ป้องกันรอยขีดข่วน