ชุดพับกระจกมองข้างไฟฟ้า

ชุดพับกระจกมองข้างไฟฟ้า

ปรับกระจกตามองศาที่เราต้องการได้
กดปุ่มพับหรือกางกระจกได้เวลาเข้าออกที่แคบ
มีไฟกระพริบบอกสัญญาณตรงมุมฝาครอบกระจก เวลาจะเลี้ยว ติดตั้งได้กับรถ VIOS ,YARIS