กรอบป้ายทะเบียนรถยนต์

-มีทั้งแบบสั้นและแบบยาว
-มี 2 ชิ้นหน้าหลัง
-มีทั้งแบบเป็นเลสและพลาสติก แข็งแรงสวยงาม