กรอบป้ายทะเบียนรถยนต์

รายระเอียดผลิตภัณฑ์

-มีทั้งแบบสั้นและแบบยาว

-มี 2 ชิ้นหน้าหลัง

-มีทั้งแบบเป็นเลสและพลาสติก แข็งแรงสวยงาม